Sarp Bengü – Taklamakan ( Uyuşturucu Madde Kullanma Klavuzu) Epub-PDF

e-kitap indir
Uyuşturucu Madde Kullanma Klavuzu Kitap Kapağı Uyuşturucu Madde Kullanma Klavuzu
Sarp Bengü
Araştırma-İnceleme, Sağlık-Tıp, Sosyoloji
2000
Epub-PDF

Tümümüzün tutkuları var. Kendimizi ve çocuklarımızı tutkularımızın esiri olmadan yetiştirmek aile ve eğitimciler olarak hepimizin hedefi. Gelecek karabüyülere karşı efsunlu olmanın tek yolu eğitimdir. Çevremizdeki yasal ya da yasadışı uyuşturucular yüzümüze gülüp kuyumuzu kazabilirler. Bugüne dek uyuşturucunun tarihi ve farmakolojisi hakkında çok şey yazıldı, söylendi ama bağımlılığın sosyolojisi belirlenip felsefesi ve eğitimine değinilmedi. Uyuşturucu kültürü ile savaş, bilgiyle olasıdır.

PDF Kitap İndir 

Epub Kitap indir


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Henri Pena-Ruiz – Laiklik Nedir?

e-kitap indir
Laiklik Nedir? Kitap Kapağı Laiklik Nedir?
Henri Pena-Ruiz
Gendaş Yayınları
248

Ortak çıkarların paylaşımından vazgeçmeden "farklılıkları" nasıl yaşamak gereklidir?

Bazıları tek bir tanrıya inanırlar, diğerleri birçoğuna. Bazıları ise inançlarını gizlerler. Diğer bir grup ise hiçbir şeye inanmaz, onların tanrıları yoktur. Ne var ki hepsi birlikte yaşamaya mahkûmdur.İşte bu ortak yaşam, ilk İnsan Hakları Bildirgesi’ne göre bir bireye bir yandan her türlü dinsel ve ideolojik çatışmadan uzak kalacak vicdan özgürlüğünü, diğer yandan herhangi bir inanca ayrıcalık tanımayacak şekilde oluşacak hak eşitliğini sağlayacaktır. Halkın gücü ortak çıkarları öne almayı amaçlar. Bu güç inançlar söz konusu olduğunda tarafsız kalmayı, yargılama söz konusu olduğunda ise bağımsız düşünmeyi gerektirecektir. Amaç bağnaz ve hoşgörüsüz bir ortamdan uzak kalmaktır.

Bu açıdan bakıldığında laiklik, belli bir inanç seçimi yapmak değil aksine ortak yaşamın gerektireceği temel şartı oluşturmak ve benimsemektir. Sonuçta bu olgu, dinsel güç dengelerini göz önünde bulundurarak onu devamlı yeniden sorgulamak anlamına gelecektir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Elfriede Jelinek – Arzu

e-kitap indir
Arzu Kitap Kapağı Arzu
Elfriede Jelinek
Gendaş Yayınları
175

"Kadınlar umutlarla doludur ve hatıralarıyla yaşarlar, oysa erkekler anlarla, özellikle geniş bir zaman dilimine yayılan anlarla hayatlarına devam ederler."
Çekirdek bir aile... Erkek; müdürümüz (Hermann), kadın; müdürün karısı (Gerti) ve onların nur topu gibi oğulları. Bir de fabrikanın çalışanları var tabii.. Tek egemen vardır; hem evin, hem fabrikanın, hem kasabanın, hem kadının sahibi; müdür.
Müdür tüm gün boyunca tek bir ânı düşünür... İş ilişkilerinde, sosyal ilişkilerinde, aile ilişkilerinde...
Toplum düzeyinde bir gerçeklikle yüz yüze gelmekten korkan insanlarda öfke, inkâr ve tedirginlik yaratacak bir kitap.
Anti-pornografik bir roman!


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Paul Strathern – 90 Dakikada Sokrates

e-kitap indir
90 Dakikada Sokrates Kitap Kapağı 90 Dakikada Sokrates
Paul Strathern
Gendaş Yayınları
80
Sokrates, bütün insanların mutluluk için çaba gösterdikleri bilgisini vermişti. Mutluluğu elde etmek veya edememek ruhların durumuna bağlıdır. Sadece iyi ruh mutluluğa erişir. İyi olmayan insanlar, iyi görünen, aslında olmayan nesnelere bürünmüş insanlardır. Düşüncelerimiz dünya yerine kendi üzerimizde yoğunlaşmalıydı. Bu nedenle Delfi'ye özgü eski bir sloganı benimsemişti: "Gnothi Seuauton" (Kendini Tanı).

!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir