Filiz Aydoğan – Medya ve Serbest Zaman

e-kitap indir
Medya ve Serbest Zaman Kitap Kapağı Medya ve Serbest Zaman
Filiz Aydoğan
OM Yayınevi
207

“Dr. Filiz Aydoğan’ın Serbest Zaman üzerine yaptığı, yayınladığı bu çalışmayı okurken hayatımızın bugünkü şeklinin, sınırlanmışlığının nedenlerini daha derinden düşünmeye, anlamaya başlıyoruz. “(...) ‘Serbest Zaman’ın aylaklıkla yaşanan bir zaman değil, yabancılaşma içindeki insanın, bizlerin özgürleşim arayışının öncesinde, yaşanan hayat tarzımızın alternatifini oluşturacak yaşam pratikleri ile zenginleştirilmiş bir işlik-dışı zaman, düzenin etik anlayışındaki aksaklıkları fark ettirecek insan ilişkilerinin yeşertilebileceği bir zaman olduğunu duyumsatan bir çalışma.” Ünsal Oskay “(...) Çağdaş kapitalizm, gerek büroda gerek fabrikada olsun çalışan kitlelere serbest zaman sağlamaktadır. Ama bu serbest zaman, kapitalizmin sıkıcı çalışma koşullarını yasallaştıran, sistemin etkinliğini sürdürebilmesi için çalışanların sisteme uysalca uymalarını sağlayan tüketici kültürü biçiminde sağlanmakta, böylece serbest zamanda yapılan etkinlikler de kapitalist pazarın genişlik alanına doğru girmektedir. (...) Günümüzde maddi ve manevi değerlerin üretimi, aile, din kurumları, çalışma yaşamı gibi kurumları da aşacak bir biçimde yeni kurumlarla, incelememizin de konusunu içeren kitle sanayii başlığı altında toplayabileceğimiz medya tarafından yapılmaktadır. Bu durumda da, modern dönemde serbest zaman deneyimi, insanın kendisinin olmaktan çıkarak paketlenmiş deneyimlerin tüketimine dönüşmektedir.”


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir