Fernando Claudin – Komintern’den Kominforma Cilt 2

e-kitap indir
Komintern'den Kominforma Cilt 2: Stalinizmin Doruğu Kitap Kapağı Komintern'den Kominforma Cilt 2: Stalinizmin Doruğu
Fernando Claudin
Belge Yayınları
464

Stalinist partinin birbirini izleyen devrimci kuşaklar üzerindeki muazzam yabancılaştırıcı gücünün gizi büyük bir efsanenin cisimleşmesi olan statüsü idi. Bu efsane, proleter kitlelerin ve bütün ilerici güçlerin umutlarını ve hayallerini yirminci yüzyılda herhangi bir diğerinden daha fazla yükselten olaydan, Ekim devriminden kaynaklanıyordu.

Bu efsaneye göre Sovyetler Birliği'nde insanın insan tarafından sömürülmesini temel almayan ilk toplum, gerçek eşitliği ve özgürlüğü temel alan ilk toplum kuruluyordu. Bu büyük efsane bir diğerini yarattı: Stalinist parti devrimci Marksizm'in tartışılmaz taşıyıcısı idi. Bu nedenle, Stalinist partinin krizi, önce Komünist Enternasyonal'de ve daha sonra ulusal partilerde, bu kitapta analiz edilen süreç içinde kendini göstermeye başladığı zaman bile, kriz, büyük efsane dağılana kadar son aşamasına giremezdi. Krusçev'in "gizli rapor"unun tarihsel önemi budur. Krusçev'in raporu Komünist hareket içinde genel kriz sahnesini başlatır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Fernando Claudin – Komintern’den Kominforma Cilt 1

e-kitap indir
Komintern'den Kominforma Cilt 1: Komünist Enternasyonal'in Bunalımı Kitap Kapağı Komintern'den Kominforma Cilt 1: Komünist Enternasyonal'in Bunalımı
Fernando Claudin
Belge Yayınları
456

"Çalışması boyunca, Claudin eleştirel marksizmin güç veren özelliklerini yeniden keşfetti. Komünist Enternasyonel'in tarihsel analizini yaparken Claudin, bu gerçekliği objektif anlamı ve dialektik gelişimi içinde gözler önüne sermeyi amaçladı... Claudin'in tarihsel gerçekliği açımlayışında, marksist yöntemin ayırt edici özellikleri ile yüzyüze kalmaktayız."

- Jorge Semprun


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir