F. Ağasıoğlu – Tanrı Elçisi İbrahim

e-kitap indir
Tanrı Elçisi İbrahim Kitap Kapağı Tanrı Elçisi İbrahim
F. Ağasıoğlu
Akademisyen Kitabevi
131

Peygamberler arasında “Tanrı dostu” (Halilullah) adını kazanmış ve bazı halkların atası sayılan Hz. İbrahim’in ülkesi, devri, hayatı, soyu, ailesi ve kaynaklarda onun neslinden türeyenler hakkında verilen bilgiler ışığında yazılmış bu kitapçık; Tek Tanrı inancının (haniflik) kadim Güney Azerbaycan’ın komşuluğundan (Babil’den) Batı’ya, Filistin topraklarına taşınmasına hasredilmiştir. Popüler türde yazılan bu eserin son bölümünde İbrahim’in soyunun kadim Azer-Türk halkı ile ilgisine de dikkat çekilmiştir.

Tanrı Elçisi İbrahim bizi, Ön Asya ve Anadolu’daki kadim Türk tarihini “yeniden okumaya” çağırıyor.

Bu coğrafyadaki var oluşumuzun tarihini binlerce yıl öncesine götüren bu çalışmayla, İkiçayarası’nda, daha Sümer öncesi çağlardan başlayarak Türk izlerini sürebileceksiniz.

Geleneksel Türk Dil- Tarih anlayışı ve tezlerine “biz”den bakabilen az sayıdaki Türk bilimcilerden olan Ağasıoğlu, bu çalışmasıyla tarihin üze¬rindeki sırlardan birini daha aralıyor. Bu konuda araştırmalara girişecek genç Türk bilimcilerine çok önemli ipuçları vererek gün ışığına çıkartıl¬mayı bekleyen veya yeniden yorumlanması, değerlendirilmesi kaçınıl¬maz olan kadim kaynaklardaki belgeleri işaret ediyor

Bu “minyatür” çalışmasıyla yazar, yayımlanmayı bekleyen dev eseri “Dokuz Bitik” in ayak seslerini Türk okuyucusuna duyuruyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir