Ernest Renan – Havariler

e-kitap indir
Havariler Kitap Kapağı Havariler
Ernest Renan
Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları
98

Büyük giriş bölümü ile 20 bölüm tutan bu büyük kitabın yalnız ilk alt bölmünü tercüme etmekle yetindik. Bunun sebebi, “ölümün daima faal ve muzaffer olan tesiri ile, dirilmeye, Kutsal-Ruh'a, dil vergisine, ilk Hıristiyan cemaatinin kudretine olan imanın nasıl teessüs ettiği”nin, yani Hıristiyanlığın temelini kuran akidelerin nasıl yerleştiğinin, bu ilk bölümlerde anlatılmış olmasıdır. Bütün bu itikatlar, İsa'nın dirildikten sonra kendini müminlere sık sık göstermiş ve gene müellifin dediği gibi, onun hayat ve tesirinin bir müddet devam etmiş olması ile ilgilidir. Kitaptan seçtiğimiz bölümler bu hayat ve tesirin devam ettiği devire ait olan kısımlardır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir