Ernest Mandel – Hoş Cinayet

e-kitap indir
Hoş Cinayet: Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi Kitap Kapağı Hoş Cinayet: Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi
Ernest Mandel
Yazın Yayınları
188

"Ernest Mandel, çağımızın ünlü ekonomi-politikçilerinden biri. Ne var ki, yabancılaşma gibi ekonomik kökenli bir sorunu felsefi boyutlarını da ortaya çıkararak tartışabiliyor. Dahası günün birinde, polis romanı okuru olarak, alt başlığı 'Polisiye Romanın Toplumsal Bir Tarihi' olan Hoş Cinayet adında bir kitap yazabiliyor. Ufuk budur işte... Polis romanı da cinayet de yoz sorunlar olarak görünmüyor ona. Çünkü bir ekonomi- politikçi olarak, tüm toplumsal olguların ve olayların bir açıklaması olabileceğini biliyor. Kuramlarının ve yönteminin her alanda kullanabileceğini, sınanabileceğini de. Önsöz'de açıkça belirtiyor bunu: 'Bu kuramın üstünlüğü -ve geçerliliğinin ispatı- kesinlikle bütün bu olguları açıklayabilmesinde yatmaktadır.'"
-Ahmet Okay/Milliyet, 30.5.1985-

"Mandel, polisiye romanı, 'tarihi, mülkiyetin ve mülkiyet yadsınmasının, yani bizzat suçun tarihiyle özdeş olan' kapitalist- burjuva toplumundaki 'suçun içselleştirilmesi' süreci olarak ele alınıyor... Polisiye romanın geçirdiği tarihi serüven, doğası ve iç mantığı konusunda çoğu özgün ve okuyucu üzerinde düşündürecek saptamalarla dolu bir araştırma... Şu günlerde yayımlanmış en benzersiz, en zevkli kitaplardan biri..."
-Fatih Özgüven/Cumhuriyet, 11.7.1985-


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Ernest Mandel – İktidar Ve Para – Bürokrasinin Marksist Bir Analizi

e-kitap indir
İktidar Ve Para - Bürokrasinin Marksist Bir Analizi Kitap Kapağı İktidar Ve Para - Bürokrasinin Marksist Bir Analizi
Ernest Mandel
Yazın Yayıncılık
328

Tüm dünya yüzeyinde, hemen hemen tüm sol akım ve eğilimler bugün aynı tip sorular ortaya atıyorlar. Felaket nasıl meydana geldi? Bunun derinde yatan tarihsel sebepleri nelerdir? Tekrarından nasıl kaçınılabilir? Sosyalist projenin hala herhangi bir geleceği var mı? Stalinizm ve Stalinizm sonrasının enkazından geriye bir sosyalizm kalacak mı? Sistematik bir işçi bürokrasisi -işçi sınıfı örgütlerinden ve işçi devletlerinden türeyerek ortaya çıkan bürokrasiler- kuramı sunmaksızın bu sorulara ikna edici bir cevap vermek mümkün değil. Elinizdeki kitabın emeli budur. Bürokrasi çok yüzlü bir canavardır ve bu şekilde kavranılmalıdır. Kökleri iktisadi ve kurumsaldır. Gelişme süreci siyasi-stratejik seçimleri gerektirir. İdeolojik kendini haklı gösterme ve yozlaşma süreçlerinde yansımasını bulur. İktidara yükselişi negatif kadro seçimi mekanizmalarıyla sağlanmıştır. Tüm bu bürokratikleşme veçheleri, sürükleyici bağı, bürokrasinin daha önce kitlelerin kendilerince uygulanan idari işlevleri temellük eden yeni bir toplumsal tabaka olarak tanımlandığı ilk üç bölümde tahlil edilmiştir. Bu durum, bir işçi devletindeki yönetici parti de dahil, işçi hareketine toplumsal işbölümünün girmesinin sonucudur. İşçiler bu andan itibaren kendi safları arasından yükselen insanların yönetimine ve "patronluğuna" girerler. Kendi memurları tarafından tahakküme ve sömürüye tabi tutulurlar.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Ernest Mandel & George Novack – Marksist Yabancılaşma Kuramı

e-kitap indir
Marksist Yabancılaşma Kuramı Kitap Kapağı Marksist Yabancılaşma Kuramı
Ernest Mandel & George Novack
Yücel Yayınları
126

Yabancılaşma teması öncü çevrelerden, gençliğin geniş kesimlerine seslenebilen popüler şarkılara sızmıştır. Simon and Garfunkel?ın Bir Kayayım Ben adlı şarkılarından şu satırlara bakalım bir;

Beni korumak için kitaplarım ve şiirim var;
Zırhımın içinde, odamın içinde saklanıyorum.
Rahmin içinde emniyetteyim. Dokunmuyorum kimseye,
Ve kimse de bana dokunmuyor.
Bir kayayım ben, bir adayım.
Ve bir kaya acı duymaz;
Ve bir ada asla ağlamaz.

Duygularını bu kadar iyi anlatamayan milyonlarca insan da, günümüzün birçok yetenekli yazar ve duyarlı sanatçısının dile getirdiği bu yabancılaşma tecrübesini paylaşır! «Yalnız kalabalığa», kendilerine ne anlamlı bir amaç, ne de karar alma gücü veren bir toplumsal sistemin ezdiği zerrecikleşmiş kentlilere ilişkin sosyolojik incelemenin sayısıyla da kanıtlanır bu olay.

Yabancılaşma koşuluna geniş kesimlerden yöneltilen bu dikkat, ağır, tehlikeli bir toplumsal hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu gösterir. Bu kitaptaki üç yazı, kapitalizmin bu salgın hastalığının Marksist açıdan bir çözümlemesidir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir