Eric Hobsbawm – İmparatorluk Çağı 1875 – 1914

e-kitap indir
İmparatorluk Çağı 1875-1914 Kitap Kapağı İmparatorluk Çağı 1875-1914
Eric Hobsbawm
Dost Kitabevi
428

Burjuvazi için burjuvazi tarafından yaratılmış bir çağı sona erdiren 1914’ün yarattığı aşılması olanaksız vadinin karşı tarafından bakıldığında, batı dünyasında benzersiz bir barış çağını temsil eden İmparatorluk Çağı, üst ve orta sınıflar açısından bir kayıp cennettir. Öte yandan, benzersiz bir dünya savaşları çağına yol açan bu dönem, Lenin’den Roosevelt’e, Keynes’ten Adenauer’a kadar yirminci yüzyılın şekillenmesinde büyük payları olan simaların yetiştiği, yüzyılımızın en azından üçte ikilik bölümüne damgasını vurmuş, bir alacakaranlık kuşağıdır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Eric Hobsbawm – Sermaye Çağı 1848 – 1875

e-kitap indir
Sermaye Çağı 1848 - 1875 Kitap Kapağı Sermaye Çağı 1848 - 1875
Eric Hobsbawm
Dost Kitabevi
375

Bu kitabında Hobsbawm, ekonomiden sanata, bilimden laikliğe burjuva dünyasının yerleşikleşme sürecini, anlatıyor. Dönemin en çarpıcı yanı, kapitalizmin bütün dünyaya yayılması, ilk kez İngiltere’nin egemenliğinde uluslararası tek bir ekonominin ortaya çıkmasıydı. Endüstrileşme ve kentleşme, en büyük ivmelerini bu dönemde kazandı. Demokrasi ve milliyetçilik, muhafazakârların ve monarşilerin karşı duramayacakları tarihsel güçler haline geldi.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Eric Hobsbawm – İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi

e-kitap indir
İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi Kitap Kapağı İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi
Eric Hobsbawm
Birey Toplum Yayınları
232

İçindekiler

Kenan Somer: İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi

Jean Suret-Canale: İlk Sınıflı Toplumların İrdelenmesinin Teorik Sorunları

Eric Hobsbawm: Marx iile Engels'in Yapıtlarında Prekapitalist Kuruluşlar

Ernst Hoffmann: Sosyo-Ekonomik Kuruluşlar ve Tarih Bilimi

G. Lewin: Çin Tarihinde Toplumsal Kuruluşlar

Ferenç Tökey: Çin'de Asyagil Üretim Tarzı Üzerine

Yevgeni Varga: Asyagil Üretim Tarzı Üzerine

Yuri Semenov: Eski Doğu'nun Sosyo-Ekonomik Rejimi


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Eric Hobsbawm – Sosyal İsyancılar

e-kitap indir
Sosyal İsyancılar Kitap Kapağı Sosyal İsyancılar
Eric Hobsbawm
Sarmal Yayınevi
128

"kederli olduğumuz doğrudur.
çünkü hep hüküm giydik. efendiler
kalem kullanır, biz silah; tarlalar
onların dağlar bizimdir."

Hobsbawm, "bandits" bizdeki çevirisi ile "sosyal isyancılar" adlı kitabında ilkin "sosyal eşkıyalık nedir?" sorusunun cevabını veriyor. "köylü sınıfının dramı" olarak karşımıza çıkan sosyal eşkıyalık, "tarihte en yaygın ve en evrensel toplumsal olaylardan biridir. tarımsal kapitalizme geçiş zamanında bulunan bütün toplumlarda görülür."

Birbirinden çok farklı olan kent ve köy toplumları göz önüne alınınca, devlet otoritesinin zayıfladığı, yanlışların düzeltilmesinin istendiği, toplumsal karışıklık ve gerilimin yaşandığı, ekonomik krizin görüldüğü ve halkın yoksul düştüğü bir dönemde; köy coğrafyası unsurlarından dağ, yüksek ova ve ormanlarda bölgesinin sınırlarını çizen sosyal isyancılar, "mevcut düzenin restore edilmesi" amacıyla tarih sahnesinde görülür. Bu doğrultuda "sosyal bir eşkıyanın kendi bölgesindeki ve hatta başka bölgelerdeki köylülerin -toprak ağaları hariç- ürünlerini yağma etmesi düşünülemez." (s.12) Devlet otoritesi ve feodallerin gözünde yasa dışı bir köylü, bir "düzen" bozucu, bir eşkıya iken; sosyal isyancı, kendi köylüsünün gözünde bir kahraman, adalet savaşçısı ve öç alıcıdır. Adaletsizliklerin önüne geçerek halkın özgürlüğüne gidecek yolda onlara liderlik eder.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir