Emel Esin – Türk Kültür Tarihi

e-kitap indir
Türk Kültür Tarihi: İç Asya'daki Erken Safhalar Kitap Kapağı Türk Kültür Tarihi: İç Asya'daki Erken Safhalar
Emel Esin
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
47

Türk kültürü şimali Eurasia kıtasının geniş ufuklarında doğmuştu. Türkler hakkında en eski kaynaklar, Çin tarihleri, Miladdan
önceki Üçüncü asırda yaşayan, tarih sahnesinde Türk olarak belirecek bir kaç boy üzerinde bilgi vermektedir. Bu Türk boyları, Çin'in şimalinden batıya doğru, Aral gölüne kadar uzanan bir kuşak boyunca kurulmuş devletler olarak tanıtılmaktadır. Böylece, erken Türkler, şimali Eurasia kıtasında yaygın, muhtelif ırklardan (europid ve mongolid) boylar çevresinden idiler.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Emel Esin – Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu

e-kitap indir
Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu Kitap Kapağı Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu
Emel Esin
Kabalcı Yayınevi
403

Emel Esin’in Toplu Eserleri dizisinin bu cildi de ilk defa bir kitapta toplanan makalelerden oluşuyor. Türk Kültürü ve Sanat Tarihi alanında müstesna bir yere sahip olan Dr. Emel Esin’in çalışmaları, yazılmalarının üzerinden kırk yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına karşın öneminden hala bir şey yitirmiş değildir. Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu’nun ilk makaleleri, Türklerin göçebe tarzı yaşamdan yerleşik hayata geçişlerinin maddi kültürlerindeki izlerini araştırıyor. Bu çerçevede çadır mimarisiyle tapınak ve hükümdar meskeninin mimarisi arasındaki ilişkileri inceliyor. Surlu yerleşimlerin düzenini ve ardındaki simgeselliği, şehrin, sarayın ve tapınağın mimarisiyle kozmosun mimarisi arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor.

Ev ve mezar; ölüler ve savaşçılar, kahramanlar ve tanrılar, mezartaşları ve dikilitaşlar, göksel hayvanlar ve kağan damgaları gibi temaların ele alındığı bu yazılar, hiç kuşkusuz eski Türk toplumunun az bilinen kültürel dokusuna nüfuz etmenizi sağlayacak güçte....


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir