Seyla Benhabib & Judith Butler & Drucilla Corner & Nancy Fraser – Çatışan Feminizmler

e-kitap indir
Çatışan Feminizmler: Felsefi Fikir Alışverişi Kitap Kapağı Çatışan Feminizmler: Felsefi Fikir Alışverişi
Seyla Benhabib & Judith Butler & Drucilla Corner & Nancy Fraser
Metis Yayınları
192

Çatışan Feminizmler, zamanımızın önde gelen dört feminist kuramcısının bir sempozyumda birbirlerini eleştirerek yaptıkları tartışmalardan oluşuyor. Feminizm ve postmodernizm üzerine önemli sorular soran; bu iki "izm"in kesiştiği ve ayrıldığı noktaları irdeleyen; öznellik, tarih yazıcılığı, etik, siyaset ve dil gibi konuları farklı perspektiflerden ele alan bir çalışma. Benhabib, Butler, Cornell ve Fraser feminizm ve postmodernizm üzerine tartışırken, bir yandan da bize feminizmin aslında sabit, içeriği ve sınırları belli bir alan olmadığını, aksine aslında pek çok feminizm anlayışı bulunduğunu ve bunların tümünü göz önüne almak, yeri geldiğinde sentezlemek gerektiğini gösteriyorlar.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir