Doğan Munzuroğlu – Toplumsal Yapı ve İnanç Bağlamında Dersim Aleviliği

e-kitap indir
Toplumsal Yapı ve İnanç Bağlamında Dersim Aleviliği Kitap Kapağı Toplumsal Yapı ve İnanç Bağlamında Dersim Aleviliği
Doğan Munzuroğlu
Fam Yayınları
245

Bu kitabı eline alan okuyucu doğal olarak "Dersim'de diğer Alevi bölgelerinden tamamen farklı bir Alevilik mi var?" diye düşünecektir. Tamamen farklı olmasa da önemli farklılıkları olan bir Alevilikten söz ediyoruz.

Bu kitapta; bir zamanlar Dersim'de ve yakın bölgelerde yaşanmış, Alevi teorisyenlerin iddia ettiği inançsal çerçeveye pek uymayan bir Alevilik tartışılmaktadır. Aleviliğin "Türk dini" olduğu algısının yaratılmaya çalışılması eleştirildiği gibi Aleviliği tamamen mana ve batın dünyasına ait gizemli bir boyut olarak ele alanlar da eleştirilmektedir. Bu kitapta fiziki olarak Dersim'den uzaklaşmış bazı şahsiyetlerin özlem dolu, duygusal tavırlarla Dersim'e abartılı bir kimlik giydirmeleri ve geleneksel yaşam biçimini, inanç süreğini yüceltmeleri de eleştirilmektedir. Dersim'de dünden bugüne değişikliğe uğrayarak gelen inancın günümüz Aleviliği ile ilişkisi ele alınmaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir