İlhami Soysal – Masonluk ve Masonlar

e-kitap indir
Masonluk ve Masonlar Kitap Kapağı Masonluk ve Masonlar
İlhami Soysal
Derin Yayınları
512

Günümüz Türkiye'sinde, iki başlı iki ayrı büyük locaya bağlı 6000 ile 6500 kadar kayıtlı mason olduğu sanılmaktadır. Bizim bu listemizde ise, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın, son beş yıldaki en aktif ve ''uykuda'' olmayan üyelerinden 1200 küsurunun adı yer almaktadır. Bunların aktifliklerinden kasıt, yılda en azından bir ya da iki kez localarda birer konferans vermeleri, toplantılara sürekli katılıp ödentileri aksatmamalarıdır. Bunların dışında localarına düzenli olarak devam edenlerin sayısı da ancak bir bu kadardır. Üst tarafı ise, yan, 3-4 bin mason, çeşitli tarihlerde localara kayıt olmuş, toplantılara zaman zaman katılan, ödentilerini ödeseler bile ''intizam''larını yitirmiş ve bir kısmı ''uyku''ya yatmış ya da yatırılmış üyelerdir. Kitabımızda yer yer böylelerinin adları ile karşılaşacaksınız.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Sabri F. Ülgener – İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası

e-kitap indir
İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası Kitap Kapağı İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası
Sabri F. Ülgener
Derin Yayınları
274

"İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası", daha önce yayınlanmamış olan "İktisadi İnhitat Dünyamızın Ahlak ve Zihniyet Meseleleri" adlı kitabın gözden geçirilmiş ikinci baskısıdır. Birçok farklarla beraber çıkış noktası ikisinde de aynıdır: Dış kalıp ve göstergeler (ister kuruluş, ister üretim teknolojisi olarak) ne kadar önemli sayılırsa sayılsınlar, onları yürütecek veya uygulayacak canlı, aktif unsurlarla (insan faktörü ve zihniyeti ile) birleştirilmedikçe fazla bir mana ifade etmezler.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir