Denis McQuail & Sven Windahl – İletişim Modelleri

e-kitap indir
İletişim Modelleri; Kitle İletişim Çalışmalarında Kitap Kapağı İletişim Modelleri; Kitle İletişim Çalışmalarında
Denis McQuail & Sven Windahl
İmge Kitabevi
277

Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi süreci olarak düşünülüyordu; ancak günümüzde temel model konusunda yaşanan değişimler, kitle iletişiminin toplumdaki konumundan ve kurumsal karmaşıklığından kaynaklanan farklı niteliklerini göz önüne almayı zorunlu kılıyor.

Kitle iletişim modellerinin değişen yapısını görerek, kültürel, yorumlayıcı, eleştirel yaklaşımlar uygulayarak, bazı yeni ve güncel konuları da içerecek şekilde hazırlanan ve daha önce Kitle İletişim Modelleri adıyla basılan bu kitap, iletişim ve sosyal bilimler öğrencileri kadar, bu alanda çalışanlar için de yararlı bir başvuru kitabı olacaktır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir