D. S. Margoliouth – İslamiyet Öncesi Arap-İsrailoğulları İlişkileri

e-kitap indir
İslamiyet Öncesi Arap-İsrailoğulları İlişkileri Kitap Kapağı İslamiyet Öncesi Arap-İsrailoğulları İlişkileri
D. S. Margoliouth
Kaknüs Yayınları
120

İngiliz Akademisi üyesi, Oxford'un elli yıllık Arapça profesörü İslâm üzerine öncü nitelikli araştırmalarıyla tanınan D.S. Margoliouth'un, Schweich Vakfı'nda Arap İsrailoğulları erken devir ilişkileri üzerine verdiği üç konferansın derlemesi. Arap İsrailoğulları İlişkileri
a) Kitab-ı Mukadddes Öncesi Devir
b) Kitab-ı Mukaddes Devri
c) Miladın İlk Asırları (İslâmiyet'e kadar) dönemlerinde ele alınmıştır.
Kitapta yazar diğer Sami ırklar gibi İsrailoğulları'nın da ilk vatanının Arabistan olduğunu hitabelerden, Eski Ahit'teki anlatımlardan ve dilbilimsel verilerden hareketle ortaya koymaya çalışmaktadır. Ancak yazar eldeki verilerin, onların yarımadanın şu veya bu bölgesinden geldiklerini ya da Filistin'deki diğer kavimlerle olan bağlarını kesin olarak tespit etmeye imkân vermediğini de belirtmektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir