İlhan Tekeli – Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923 – 1990)

e-kitap indir
Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923 - 1990) Kitap Kapağı Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923 - 1990)
İlhan Tekeli
Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Türkiye belediyeciliğinin ayrıntılı ve kapsamlı bir tarihi ve yorumu, hukuki ve idari düzenlemelerin bulunmaz bir envanteri, yerel yönetim sorunlarının ve çözüm yaklaşımlarının mükemmel bir analizi. İlhan Tekeli'nin bu kitabı, belediyecilikle her düzeyde ilgili olanların ve ilgilenmek niyetinde olanların dikkatle inceleyecekleri bir başucu kitabı.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Ali Güler – Osmanlı’dan Cumhuriyete Azınlıklar

e-kitap indir
Osmanlı'dan Cumhuriyete Azınlıklar Kitap Kapağı Osmanlı'dan Cumhuriyete Azınlıklar
Ali Güler
Berikan Yayınları
292

Azınlıklar konusu, son yıllarda dünya kamuoyunun gündemini meşgul eden önemli konuların başında gelmektedir. Tarih içinde ile önemini koruyan bu konu, zaman zaman büyük devletlerin politikaları çerçevesinde değişik şekillerde kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam etmektedir.
Bu araştırmada, Gayrimüslimlerin Osmanlı Devletinin özellikle son dönemlerindeki sosyo-ekonomik durumları ele alınmaktadır. Bu unsurların Cumhuriyete geçiş sürecindeki konumları da incelenmiştir. Özellikle, Lozanda Gayrimüslimlerle ilgili olarak oluşturulan hukukî ve siyasî statünün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin millî birlik ve bütünlüğü açısından da taşıdığı önem açıktır. Bu nedenle araştırmada bu konuya özel bir önem verilmiştir.
İncelemede, Osmanlı Devletinde sayılan yirmi ikiyi bulan Gayrimüslim unsurlardan Rum, Ermeni ve Yahudiler değerlendirilmiştir. Coğrafî anlamda bugünkü Türkiye sınırlan esas alınmıştır.
Başbakanlık Osmanlı Arşivinde doğrudan konuyla ilgili olan belgelere dayanılarak yapılan bu çalışmanın önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Cemal Kutay – Cumhuriyetin Manevi Mimarları

e-kitap indir
Cumhuriyetin Manevi Mimarları Kitap Kapağı Cumhuriyetin Manevi Mimarları
Cemal Kutay
Abm Yayınevi
480

Emperyalist devletler Mondros Antlaşması ile birlikte yüzyıllarca 'Hasta Adam' teşhisini koyduğu bir zamanların en yüce devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası üzerinde anlaşmışlardı. Aklın ve mantığın benimseyebileceği hiçbir kurtuluş ümidi kalmamıştı. Bu kuru mantığın karşısına yalnızca bir mucize gerekiyordu.

Devletin varını-yoğunu ortaya koyarak giriştiği çetin bir harbin dört yıl gibi uzun sürmüş çarkları arasında tüm imkanlarını yitirdiği anda istiklal ve haysiyetin öncüleri kimler olmuştur. Halkın güven kaynağını kimler temsil etmiştir. Kuva-yıMilliye'ye ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna gerçek anlamda destek veren; köylüsü, kentlisi ile sokaktaki adamın gözlerinin içine bakarak haysiyet ve ümit aradığı kişiler kimlerdir. Bunlar hangi meslek ve özelliğin sahibidirler.

Kurtuluş Savaşı zaferinin manevi erleri… Destan onlarındı…

Ordumuz ve cümlemiz bu 'manevi mürşitler'le her zaman iftihar edebilir. Bu muhteşem hakikat günümüzde dahi bilinmeyen büyük gerçeğe doğru teşhisi koymaktadır.

Türk ferdi, din adamının hayat ve himmetlerini sadece gönülden ve sessizce tasdik eder, hayranlık duyar, maddi ve görünür hiçbir tescile bağlamaz. İşte kitabımızın kahramanı olan Türk din adamları Müslüman Türk'ün emsalsiz nasibi olmuştur.

Kıdemli tarihçimiz Cemal Kutay'ın eşsiz arşivinden Cumhuriyetin Manevi Mimarları kitabını okurlarımıza sunmaktan onur duyuyoruz.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Halit Deringör – Fenerbahçe Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanları

e-kitap indir
Fenerbahçe Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanları Kitap Kapağı Fenerbahçe Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanları
Halit Deringör
Bilge Kültür Sanat
303

Spor kulüplerimizin yok aslında birbirlerinden farkları.
Ama "O" başka "O" nun hakkında çok kitap yazıldı. Oysa
'BU" başka.Bu kitap gerçekten farklı. Bu kitapta Kadıköy
ve Fenerbahçe Spor Kulübünün sosyo-psikolojik durumları
birbirine bağlantılı olarak anlatılıyor. İçerik, tamamen
yaşanırken tanık olunmuş olaylardan oluşuyor. İmgesel
ürün hiç yok; abartı da... Yarım yüzyıl önceki gramofon
çağından, bugünkü bilgisayarlı çağa ulaşılırken acaba
Kadıköy çağı nerede yakaladı. Ya Fenerbahçe ?
Çağdaşlığın neresinde dersiniz ? Fenerbahçe tarihine
ismi kazınmış bir büyük futbolcu,günümüzün usta kalemi
Halit Deringör Kadıköyü de Fenerbahçe Spor Kulubünü de
tarihin gölgesinden süzgeçliyor ve tarihe belge
bırakıyor.
Yorumlar:

Beni çok eleştirdin; sana hiçbir gün kızmadım,
darılmadım, çünkü fikirlerinde pazarlık olmadığını,
düşüncelerinin samimi olduğunu hep bildim;seni hep
sevdim.
-ALİ ŞEN

"Halit Deringör spor toplumumuzda , kültür ve bilgi
toplumumuzda halen varlığını özlediğimiz ender
insanlardan biridir."
-ŞENES ERZİK

"Sporda ağabey, iş dünyasında beyefendi, inançlarının
mücahidi, Fenerbahçenin saygın ve seçkin bir üyesi olan
değerli büyüğüm..."
-HADİ TÜRKMEN

"Şeref stadında hayranlıkla izlediğim" Fikret, Erol,
Suphi, Lefter, Halit'den kurulu Fenerbahçe forvetinin
sert futbolu ile tanınan son adamı Halit Deringör ile
birlikte 1963 den bu yana yanyanayım. Yaşamı boyunca
hiçbir şeyden ödün vermeyen, son söyleyeceğini ilk
söyleyen, müstesna kişiliği ile onu tanıyan herkesin
kalbinde ayrı bir yeri olan Halit Deringörü tanımak,
onu anlamak herkese nasip olmaz.
-ABDÜLKADİR YÜCELMAN

"Başka camialarda olsa Halit Deringör gibilerini
baştacı ederler, bizde ise bir dövmedikleri kalır.
-HASAN PULUR

"Halit ağabeyin bizi çalıştırdığı yıllarda attığı güzel
tohumlar sonraki dönemlerde Bursa futboluna
yansımıştır.Bursa daha 50li yıllarda modern futbola
kavuşmuş idi."
-RAUF TAMER ...


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir