Bülent Çaplı & Hakan Tuncel – Televizyon Haberciliğinde Etik

e-kitap indir
Televizyon Haberciliğinde Etik Kitap Kapağı Televizyon Haberciliğinde Etik
Bülent Çaplı & Hakan Tuncel
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları
364

"Televizyon haberleri konusunda iletişim öğrencilerine yönelik bir ders
kitabının eksikliğini dile getirdiğimiz bir dönemde, Hollanda?dan Fatusch B.V.
ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Türkiye?de etik haberciliğin
geliştirilmesini amaçlayan bir proje için işbirliği yaptılar. Proje, Hollanda
Dışişleri Bakanlığı?nın Matra programı çerçevesinde yürütüldü. 2008 yılının
Mart ayında Rotterdam?da yaptığımız bir toplantıyla başlayan uzun bir
çalışmanın sonucunda elinizdeki bu ders kitabı ve ona eşlik edecek ders planı
ve web sitesi ortaya çıktı."

İÇİNDEKİLER

Önsöz
Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel
Medya etiğinin tarihsel temelleri ve gelişimi
Oğuzhan Taş

I. Medya ve Etik

Tarihsel gelişimi içinden gazetecilik etiğini yeniden düşünmek
Ayşe İnal
Medya etiği
Huub Evers
Gazetecilik etiğini belirleyen yapısal unsurlar: Mülkiyet ve kontrol sorunu
Gülseren Adaklı

II. Medyanın sorumluluğu

Medya ve demokrasi
Jan Van Cuilenburg
Hesap verebilirlik ve gazeteciliğin regülasyonu
Denis McQuail
?Ombudsman?: Okur/izleyici ile medya arasındaki kilit isim
Thom Meens

III. Televizyon Haberciliğinde Etik Sorunlar

Tabloid habercilik
Ayşe İnal
Özel yaşam
Haluk Şahin

Gizli kamera
Haluk Şahin
3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet
Fikret İlkiz
3984 sayılı kanunda cevap ve düzeltme hakkı
Fikret İlkiz
Haber kaynaklarıyla maddi ilişkiler
Burcu Sümer
Ayrımcılık ve medya
Sevilay Çelenk

Kadınların medyada temsili ve etik sorunlar
Sevilay Çelenk
Kriz haberciliği
Bülent Çaplı ve Oğuzhan Taş
Haber medyası ve seçim kampanyaları
Ayşe İnal
Yargı haberleri
Eylem Ümit Atılgan

Çocuk sanık ve hükümlüler
Eylem Ümit Atılgan
Yeni iletişim teknolojileri ve etik
Haluk Geray ve Aylin Aydoğan

İnternet haberciliği: Yeni etik sorunlar mı?
Huub Evers

Televizyon habercileri için rehber ilkeler
RTÜK ve TVYD


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir