Bruce H. Lipton – İnancın Biyolojisi

e-kitap indir
İnancın Biyolojisi Kitap Kapağı İnancın Biyolojisi
Bruce H. Lipton
Kuraldışı Yayınları
232

Çekim Yasası, Düşüncenin ve Bilinçaltının Gücü kavramlarına aşina olan okurlar bu kitapta daha derin soruların biyolojik ve genetik yanıtlarını bulmaktan müthiş keyif alacaklardır.

Ünlü hücre biyologu ve genetik bilimci Profesör Dr. Bruce H. Lipton alanında devrim yaratan çalışmalarında uluslar arası bir üne sahip. Yeni Biyoloji ile Kuantum Fiziği sentezlediği bu kitabında basit bir dil kullanarak gündelik yaşamdan örneklerle bu süreci anlatıyor.

"Hücreler bana bir bütünün parçası olduğumuzu ve tehlike anında bunu unuttuğumuzu öğretti. Ayrıca her birimizin kendine özgü biyolojik bir kimliğe sahip olduğunu fark ettim. Peki, bütün bunların sebebi neydi? Her bir insanın hücresel topluluğunu kendine özgü hale getiren şey neydi? Hücrelerimizin dış kısmında gruplar halinde kimlik alıcıları vardı ve bunlar bir bireyi diğerinden ayırıyorlardı."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Ernst Mayr – Biyoloji Budur

e-kitap indir
Biyoloji Budur Kitap Kapağı Biyoloji Budur
Ernst Mayr
Say Yayınları
416

Yirminci yüzyılın önemli evrimsel biyologlarından ve modern sentezin öncülerinden biri olan Ernst Mayr, Biyoloji Budur ile biyolojinin bir bütün olarak önemini ve zenginliğini gözler önüne seriyor.

Yaşam bilimlerini incelemenin yanı sıra bilime adanmış olağanüstü bir yaşamın birikimini de aktaran yazar, okuyucuya ve biyologlara kendi özel araştırma alanlarında geniş bir bakış açısı kazanabilmeleri için kavramsal bir çerçeve sunuyor.

Kitapta bir yandan biyoloji tarihi ve felsefesi ayrıntılı bir şekilde ele alınırken bir yandan da biyolojinin bilim içindeki yeri tartışılıyor, insanın canlılar dünyasındaki yerini ve doğanın geri kalanına karşı sorumluluğunu daha iyi anlaması amaçlanıyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Ivan Frolov – Biyolojide Diyalektik Yöntem

e-kitap indir
Biyolojide Diyalektik Yöntem Kitap Kapağı Biyolojide Diyalektik Yöntem
Ivan Frolov
Toplumsal Dönüşüm Yayınları
175

Felsefi bilimler Prof. Dr.'u Voprossy Filossofii (Felsefe Sorunları) dergisi başyazarı, ünlü Sovyet filozofu İvan Frolov'un (1929) bu yapıtı, biyolojide bilgi sürecinin çeşitli yanlarına değiniyor: Diyalektik yöntemi tartışıp geliştiriyor; bilimsel araştırmada oynadığı rölü irdeliyor; kentsoylu bilim adamları ile filozoflarının, bu arada, ünlü Fransız genetikçisi J. Monod'nun modern diyalektik düşünceye saldırısını göğüslüyor. Bu arada, yeni-Lamarckizm, yeni-Darwincilik, holizm ve benzeri akımları eleştiriyor. biyolojide ve özel olarak genetikte, diyalektiğin, sibernetiğin ve enformatiğin uygulanması ile sağlanan yeni kazanımlara değiniyor; genetikteki son ilerlemeler belirtiyor. Ülkemizde, bu alandaki bilimsel tartışmalara katkıda bulunacağı umuduyla dilimize çevirdiğimiz bu kitap, alanında yetkin bir incelemedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir