Ali Abdurrazık – İslam’da İktidarın Temelleri

e-kitap indir
İslam'da İktidarın Temelleri Kitap Kapağı İslam'da İktidarın Temelleri
Ali Abdurrazık
Birleşik Yayıncılık
111

TBMM'nin 1924'deki kararı gereği Hilafet'in ilga edilişi ile birlikte sünni siyasal düşünce modern çağlarda bir dönüm noktasına ulaştı. Her ne kadar Osmanlı Sultanı'nın aynı zamanda Halife olduğu sünni siyaset teorisyenleri tarafından pek kabul görmese de, bu olay Müslümanlar arasındaki 18. Yüzyılın sonlarında başlayan ve uzun süre devam eden düşünsel kargaşa ve tartışma döneminin bir dönüm noktasıydı.

Ali Abdurrazık (ö. 1966) Hilafet tartışmasında en yüksek noktayı işaret etmekle birlikte tartışmanın bir sonucu ya da karşıt görüşlerin bir sentezine ulaşmadaki bütün ümitleri boşa çıkaran gürültülü bir ortodoks tepkiye neden teşkil etmişti. Muhakkak ki Abdurrazık, buhranla ortaya çıkmış en tartışmacı teorist idi.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Etienne Gilson – Tanrı ve Felsefe

e-kitap indir
Tanrı ve Felsefe Kitap Kapağı Tanrı ve Felsefe
Etienne Gilson
Felsefe
Birleşik Yayıncılık
120
Tanrı ve felsefe metafiziğin en önemli konusu olan Tanrının varlığı problemini ele alır.Gilson'a göre akıl, Tanrının varlığı konusunda çok önemli ve ikna edici şeyler söyleyecek güçtedir.Felsefe Tarihi, bu hükmün doğru olduğunu göstermektedir.Dini konularda düşünmenin pek fazla yarar sağlamayacağının öne süren katı pozitivist ve maddeci görüşlerin, ilim ve fikir dünyasındaki çekiciliklerini yitirmiş olmaları, Tanrı ve felsefe ilişkisini yeniden ciddi bir felsefe problemi haline getirmiştir,

!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir