Eric Hobsbawm – İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi

e-kitap indir
İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi Kitap Kapağı İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi
Eric Hobsbawm
Birey Toplum Yayınları
232

İçindekiler

Kenan Somer: İlk Sınıflı Toplumlar, Asyagil Üretim Tarzı ve Doğu Despotizmi

Jean Suret-Canale: İlk Sınıflı Toplumların İrdelenmesinin Teorik Sorunları

Eric Hobsbawm: Marx iile Engels'in Yapıtlarında Prekapitalist Kuruluşlar

Ernst Hoffmann: Sosyo-Ekonomik Kuruluşlar ve Tarih Bilimi

G. Lewin: Çin Tarihinde Toplumsal Kuruluşlar

Ferenç Tökey: Çin'de Asyagil Üretim Tarzı Üzerine

Yevgeni Varga: Asyagil Üretim Tarzı Üzerine

Yuri Semenov: Eski Doğu'nun Sosyo-Ekonomik Rejimi


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Jacques Texier – Gramsci ve Felsefe

e-kitap indir
Gramsci ve Felsefe Kitap Kapağı Gramsci ve Felsefe
Jacques Texier
Birey Toplum Yayınları
160

Gramsciyi ön plana çıkaran ise onun hegemonya, tarihsel blok ve praksis felsefesi?ne dair görüşleridir. Gramsci yaklaşımı ile modern kapitalist toplumların ekonomik, siyasal, kültürel ve ideolojik bir çözümlemesini yapmıştır.

Bu çözümlemede bütünsellik içerisinde ele aldığı yaklaşımı ile toplumsal yaşamı sadece belli bir alana (sadece ekonomik sadece siyasal) indirgeyen dışsallaştırmaları eleştirmiştir (Gramsci, 1989: 139; Texier, 1982: 45). Gramscinin siyasal alandaki teorik yaklaşımının amacı, devrimci sürecin gerçekleşmesi için gerekli olan koşulların nasıl temin edileceğidir. Bunun için Gramsci, Marxın toplumsal yapının alt yapı ve üst yapı olarak ikiye ayıran yaklaşımından yola çıkarak kuramını geliştirirken eleştirilerde bulunur.

Gramsciye göre altyapı ve üst yapı birbirinden ayrı düşünülemez. Bunlar bir bütünün iki parçasıdır. Ona göre Marksizmin dogmatik kısmına göre alt yapı her zaman üst yapının belirleyicisidir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir