Bilal Eryılmaz – Osmanlı Devletinde Gayrımüslim Tebaanın Yönetimi

e-kitap indir
Osmanlı Devletinde Gayrımüslim Tebaanın Yönetimi Kitap Kapağı Osmanlı Devletinde Gayrımüslim Tebaanın Yönetimi
Bilal Eryılmaz
Risale Yayınları
240

Osmanlı Yönetimi ile gayrimüslim topluluklar arasındaki ilişkilerin gelişme seyrini inceleyen bu çalışmada gayrimüslimlerin statüsü ile hakları genel hatlarıyla ortaya konulmuştur. Gayrimüslimlerin kamu yönetimindeki durumları, nüfusları, Gülhane Hatt- ı Hümayunu’nun meydana getirdiği değişimlerin sonuçlarını ve Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e uzanan süreç eserde ele alınmaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir