Bernard Lewis – Ortadoğu’nun Çoklu Kimliği

e-kitap indir
Ortadoğu'nun Çoklu Kimliği Kitap Kapağı Ortadoğu'nun Çoklu Kimliği
Bernard Lewis
Sabah Kitapları
109

Ortadoğu ve İslam tarihi üzerine dünyaca ünlü bir otorite olan Bernard Lewis bu kitabında, Ortadoğu'da bireylerin ve grupların kimliklerindeki sürekli değişim ve evrimi okuyucunun dikkatine sunuyor. Ancak bunu yaparken, Batı merkezli deyimlerin Ortadoğu'nun dünyasındaki anlam karşılıklarını inceliyor ve bir yandan doğu toplumlarının kendi kavramlarını içerden anlamaya çalışırken, aynı zamanda da Batı ve Doğunun değerlerini de karşılaştırıyor.
Lewis'e göre, Ortadoğu eski uygarlıkların yuvasıdır, ama bu bölgedeki devletlerin çoğu çok yakın kökenlidir. Modern zamanlarda kimlik, sadakat ve meşruluğun mahiyeti anlamında çok önemli değişiklikler geçirmiş bu eski ve köklü kimliklerin bölgesi, söz konusu çerçevede değişimini hala sürdürmektedir....


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bernard Lewis – Müslümanların Avrupa’yı Keşfi

e-kitap indir
Müslümanların Avrupa'yı Keşfi Kitap Kapağı Müslümanların Avrupa'yı Keşfi
Bernard Lewis
Ayışığı Kitapları
424

Batılı tarih geleneğinde keşif terimi, genellikle on beşinci yüzyıldan itibaren Avrupa'nın, özellikle de Batı Avrupa'nın dünyanın geri kalan kısmını keşfetmek için başlattığı süreci tanımlamak için kullanılır. Bu kitabın konusu ise paralel bir diğer keşiftir; bazı açılardan benzer, bazı açılardan farklı olup daha sonra da süren; Avrupa'nın tuhaf ve uzak yerlerdeki barbar insanları keşfeden bir kaşif olarak değil de, İslam ülkelerinin araştırmacıları tarafından gözlemlenen ve keşfedilen egzotik bir barbar olarak yer aldığı bir keşif süreci.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bernard Lewis – İslam’ın Krizi

e-kitap indir
İslam'ın Krizi Kitap Kapağı İslam'ın Krizi
Bernard Lewis
Literatür Yayıncılık
148

"Müslümanlar kadar Müslüman olmayan okurlar için de takdirde şayan bir eser."
- The New York Times Book Review
"Dünyanın önde gelen İslam tarihçisinden beklenebilecek olağanüstü bir tarihsel derinlik."
- The Wall Street Journal
"Batı ve İslam dünyası arasındaki gerilimler üzerine yürütülmekte olan tartışmalara am zamanında ve kışkırtıcı bir katkı."
- Business Week-
"Batı dünyasında hiçbir İslam tarihçisi Bernard Lewis kadar genel okurun ve akademik çevreleri saygısını kazanamamıştır.
- Baltimore Sun-


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bernard Lewis – Demokrasinin Türkiye Serüveni

e-kitap indir
Demokrasinin Türkiye Serüveni Kitap Kapağı Demokrasinin Türkiye Serüveni
Bernard Lewis
Yapı Kredi Yayınları
68

Türkiye'de demokratik düşüncenin eyleme geçirilmesinin 125 yıllık tarihine eğilen Profesör Bernard Lewis, bu kitapta derlediği dört makalesinde bu serüvenin kilometre taşlarını katediyor ve nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında neden yalnızca Türkiye'de bir demokrasi kültürü ve geleneği oluşabildiğini sorguluyor.

Demokrasinin Türkiye Serüveni, çağdaşlaşma sürecinde Batı'nın pek çok kurumunu benimseyen, benimserken de bunları önemli ölçüde kendine uyduran bir toplumun, demokrasiyle neler yaptığının bir dökümü.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir