Cengiz Özakıncı – Dünden Bugüne Türklerde Dil Ve Din

e-kitap indir
Dünden Bugüne Türklerde Dil Ve Din Kitap Kapağı Dünden Bugüne Türklerde Dil Ve Din
Cengiz Özakıncı
Bellek Yayınları
438

TÜRKAN SAYLAN: " Bu kitapta Dil Devrimi'ne karşı çıkanların aymazlığının hatta hainliğinin ayırdına varıyor, dilinize bir başka yüreklilikle sarılmak, onu eskisinden fazla esirgemek, sözcüklerine özen göstermek sorumluluğunu pekiştiriyorsunuz. Cengiz Özakıncı'nın bu ilginç araştırması, kafası karışık, soruları yanıtlanmamış tüm arayış içindeki insanlarımıza çok iyi ipuçları ve çözüm önerileri vermekte: Bu yapıtın, geçmişimizi ve bu günümüzü kavramada hepimize, özellikle de gençlerimize iyi bir uyarı ve yol gösterici olacağı kanısındayım." (Cumhuriyet Kitap, sayı 290) METİN ERKSAN: "Cengiz Özakıncı'nın "Dünden Bugüne Türklerden Dil ve Din" kitabı, müthiş, olağanüstü, vazgeçilmez, zorunlu, kesin bir başucu kitabıdır. Ülkenin, ulusun, devletin, cumhuriyetin, laikliğin, Türklüğün, Atatürk'ün, aklın, bilimsel bilginin, bilimsel düşüncenin, cahil, gafil, karayobaz, karaaydın düşmanlarının yerden mantar biter gibi çoğaldığı ve Türk toplumunu zehirlediği bu zamanda, Özakıncı'nın kitabı bir panzehir gibi algılanacaktır." (19 Kasım 1994, Cumhuriyet) YUSUF ÇOTUKSÖKEN: "Dünden Bugüne Türlderde Dil ve Din yılın en ilginç kitabı. Bir kez okudum; şimdi ikinci kez okuyorum. Tüm aydınlarımızın da okumasını öneririm." (Gösteri, Ocak 1995) Elinizdeki kitap İ.Ü. İletişim Fakültesince kaynak kitap, M.Ü. Türkçe Bölümünde yardımcı kitap, ÇYDD üyelerine yararlı kitap olarak önerilmiştir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Cengiz Özakıncı – İletişim Çağında Aydın Kirlenmes

e-kitap indir
İletişim Çağında Aydın Kirlenmes Kitap Kapağı İletişim Çağında Aydın Kirlenmes
Nomos ve Aydın 3. Kitap
Cengiz Özakıncı
Bellek Yayınları
413

Aydın, insanlık tarihinin başlangıcından bu yana en olumlu gelişmelerin önünde ve en olumsuz gerilemenin başında oldu. Hiçbir ideolojik araç aydınları kullanmadan toplumsal sınıflara inemedi ve inemez de. Aydın bir yandan insanlığı sürekli öne doğru ilerletirken bir yandan da toplumun önüne en keskin fren mekanizması olarak da çıkmakta ya da çıkartılmaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir