György Lukacs – Tarih ve Sınıf Bilinci

e-kitap indir
Tarih ve Sınıf Bilinci Kitap Kapağı Tarih ve Sınıf Bilinci
György Lukacs
Belge Yayınları
463

"Faust bile yüreğinde iki ruhu birden barındıra bildikten sonra artık her bakımdan sıradan bir insan, bir dünya bunalımının göbeğinde bir sınıftan ötekine yuvarlanan biri, karşıt birtakım entellektüel eğilimlerin çelişkilerini nasıl olur da bağrında yaşamaz? Örneğin o yılları anımsayabildiğim kadarıyla ben de düşünce dünyamın iki paralel eğilimde yol aldığını görüyorum: Bir yanda marksizmi benimsemek ve siyasal etkinlik, öte yanda salt idealist düzeydeki ahlak sorunlarını durmadan yoğunlaştırmak..."


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Eva Groepler – Anti-Semitizm

e-kitap indir
Anti-Semitizm Kitap Kapağı Anti-Semitizm
Eva Groepler
Belge Yayınları
206

Farklı inanış ve siyasal düşüncede kişiler, çok rahatlıkla yahudi düşmanlığı içine düşebiliyor. Eva Groepler'in kitabında antik çağdan günümüze en ilkel önyargılara dayalı bu tehlikeli düşmanlığın öyküsünü bulacaksınız.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Karl Korsch – Marksizm ve Felsefe

e-kitap indir
Marksizm ve Felsefe Kitap Kapağı Marksizm ve Felsefe
Karl Korsch
Belge Yayınları
192

"Burjuva bilincine karşı devrimci materyalist diyalektikle, proleter sınıfın felsefesiyle yani felsefe yoluyla yürütülen mücadele sonunda, belli bir döneme kadarki tüm toplum pratikle ekonomik temelleriyle birlikte tamamıyla altüst olmakla birlikte teoride de tamamıyla aşınmış ve ortadan kalkmış olacaktır. Önce felsefeyi gerçeklik haline getirin ki sonra ortadan kaldırabilesiniz"


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Fernando Claudin – Komintern’den Kominforma Cilt 2

e-kitap indir
Komintern'den Kominforma Cilt 2: Stalinizmin Doruğu Kitap Kapağı Komintern'den Kominforma Cilt 2: Stalinizmin Doruğu
Fernando Claudin
Belge Yayınları
464

Stalinist partinin birbirini izleyen devrimci kuşaklar üzerindeki muazzam yabancılaştırıcı gücünün gizi büyük bir efsanenin cisimleşmesi olan statüsü idi. Bu efsane, proleter kitlelerin ve bütün ilerici güçlerin umutlarını ve hayallerini yirminci yüzyılda herhangi bir diğerinden daha fazla yükselten olaydan, Ekim devriminden kaynaklanıyordu.

Bu efsaneye göre Sovyetler Birliği'nde insanın insan tarafından sömürülmesini temel almayan ilk toplum, gerçek eşitliği ve özgürlüğü temel alan ilk toplum kuruluyordu. Bu büyük efsane bir diğerini yarattı: Stalinist parti devrimci Marksizm'in tartışılmaz taşıyıcısı idi. Bu nedenle, Stalinist partinin krizi, önce Komünist Enternasyonal'de ve daha sonra ulusal partilerde, bu kitapta analiz edilen süreç içinde kendini göstermeye başladığı zaman bile, kriz, büyük efsane dağılana kadar son aşamasına giremezdi. Krusçev'in "gizli rapor"unun tarihsel önemi budur. Krusçev'in raporu Komünist hareket içinde genel kriz sahnesini başlatır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir