Bülent Bakar – Ermeni Tehciri

e-kitap indir
Ermeni Tehciri Kitap Kapağı Ermeni Tehciri
Bülent Bakar
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları
310

Ülkemizin iç ve dış politikasını uzun yıllar meşgul eden ve bundan sonra ki dönemde de gündemden düşmeyeceği anlaşılan Ermeni sorunu, son zamanlarda tarihi gerçeklerin iyice saptırılarak Türkiye'nin asla kabul edemeyeceği taleplerin öne sürüldüğü bir dış politika konusu haline gelmiştir.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı hükümetinin, Ermenileri 1915 yılında ülkenin güney bölgelerine zorunlu göçe tabi tutmasının tarihi ve siyasi arka planı, göç hadisesinde Avrupa gazetelerinin tutumu, savaş ve göç dolayısıyla çok sayıda Ermeninin hayatını kaybetmesi ve bu olayın günümüzde bazı ülkeler tarafından soykırım olarak kabul edilmesi, soykırım iddialarının gerçek nedeni, Türkiye ile ilişkilerde siyasi malzeme olarak kullanılmak istenmesi, büyük devletlerin tutumu, uluslar arası hukuk uygulamasında soykırım kavramı gibi geniş bir yelpazede yer alan konular düne, bugüne ve geleceğe ışık tutacak şekilde tarihi, diplomatik, hukuki ve insani boyutlarıyla ele alınmıştır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Adem Çaylak – Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi

e-kitap indir
Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi Kitap Kapağı Osman Bölükbaşı ve Siyasal Hareketi
Adem Çaylak
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları
631

Türkiye'de çok partili siyasal döneme geçişle birlikte cereyan eden iktidar muhalefet ilişkisi bağlanımda yapılan araştırmaların çoğunluğunun, daha çok dönemin iki ana siyasal aktörü olan CHP ve DP ekseni üzerinde yapılmış olması ve çok partili siyasal hayata geçişten 1971 askeri muhtırasına kadar olan çalkantılı dönemecin pek çok köşe başında bulunan Osman Bölükbaşı ile temsil ettiği hareketin derinliğine incelenmemiş olması yakın dönem Türk siyasal tarih yazını için bir eksiklik olsa gerektir.
Bu çalışma, bir tür mikro tarih çözümlemesi sayılabilecek ölçüde Bölükbaşı'nm temsil ettiği siyasal hareketin karanlıkta kalmış yönlerini günışığma çıkarma saikiyle kaleme alınmıştır. Böylece CHP ve DP' den farklı bir siyasal dil ve söyleme sahip olduğu varsayılan Bölükbaşı ile temsil ettiği siyasal hareketin incelenmesiyle, hem Türk demokrasisinin karanlıkta kalmış farklı yönlerinin açığa çıkabileceği, hem de CHP ve DP gibi Türk siyasal tarihinde "devlet iradesi"ne ve "millet iradesi"ne dayandığı ileri sürülen iki siyasal kutbun, demokrasi, özgürlükler ve iktidar-muhalefet ilişkisi gibi benzeri konularda yaklaşım tarzlarının ne denli birbirlerinden farklılaştıkları ya da benzeştikleri hususunun daha bir netliğe kavuşturulabileceği düşünülmüştür.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir