Annemarie Schimmel – İslamın Mistik Boyutları PDF

e-kitap indir
İslamın Mistik Boyutları Kitap Kapağı İslamın Mistik Boyutları
Annemarie Schimmel
Kabalcı Yayınevi
645

Sadece yazarın şiirsel kavrayışıyla değil, aynı zamanda İslamın geniş kültür alanındaki tartışılmaz bilimsel hâkimiyetiyle de dopdolu."

–International Journal for  Philosophy of Religion

 

“İngilizcede İslam mistisizmiyle ilgili en kapsamlı çalışma."

–Religious Studies Review

 

"Konuyla ilgili en kapsamlı ve tatmin edici araştırma olup, bilgi kadar empati ve duygu dolu.“

–History of Religions

 

"Sadece standart bir giriş olmakla kalmayıp, aynı zamanda İslamın  bu boyutuyla özel olarak ilgilenenler için temel başvuru kaynağı da oldu."

–Journal of the American  Oriental Society


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Annemarie Schimmel – Sayıların Gizemi PDF

e-kitap indir
Sayıların Gizemi Kitap Kapağı Sayıların Gizemi
Annemarie Schimmel
Kabalcı Yayınevi
292

Hangi sayı dişi hangisi erildir? Ayın döngüleri neden bizi bu kadar etkiler? Şansımız daima seçtiğimiz sayılara mı bağlıdır? Yaradılışı anlamak için 1’i, evreni kavramak için önce 2’yi mi anlamak gerekir? Annemarie Schimmel bu kitabında, sayıların binlerce yıldır hayatımızın her köşesinde anlamlarını nasıl koruduklarını, farklı inançlarda, kültürlerde ve  coğrafyalarda bazen batıl bir inanç, bazen dini bir ritüel bazen de bir şiir dizesi olarak karşımıza çıktığını hikâyeleriyle anlatıyor. Birdenbire her şeyin, her şeye nasıl gizlice bağlı olduğunu öğreneceksiniz.

 

“Sayıların gizemli tarihinde enfes bir kültürlerarası yolculuk. Bu harika araştırmayı bitirdiğinizde kendinizi göğün yedinci katında hissetmekle kalmayacaksınız, neden orada olduğunuzu da anlayacaksınız.”

-The New York Times-

 

“Harikulade bir araştırma, farklı kültürler arasında göz kamaştırıcı bir güç gösterisi.”

-Spectrum Review Supplement-


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Annemarie Schimmel – Tanrının Yeryüzündeki İşaretleri PDF

e-kitap indir
Tanrının Yeryüzündeki İşaretleri Kitap Kapağı Tanrının Yeryüzündeki İşaretleri
Annemarie Schimmel
Kabalcı Yayınevi

Tasavvuf tarihi alanında dünyanın önde gelen araştırmacılarından Annemarie Schimmel bu kitabında, bir ömür boyu süren çalışmalarının sonunda kazandığı tartışılmaz uzmanlığının şahikasını sergiliyor. Bilindiği gibi Kuran, insanları "Tanrı'nın işaretlerine", ufuklarda ve kendi nefeslerindeki "işaretlere" bakmaya teşvik eder. Schimmel bu ana doğrultuda, İslam inancının gerçek merkezine daha fazla yaklaşmak için görüngübilimsel yöntemi kullanıyor. Taşlar, bitkiler, hayvanlar gibi doğal görüngüleri, yani işaretleri ve bunların dinsel ve simgesel dildeki kullanımlarını başlangıç noktası olarak ele alıyor; ardından kutsal zaman ve mekân, ayinsel davranışlar, ibadet biçimleri, kutsal birey ve toplum gibi görece anlamı daha kapalı ayetlere geçiyor; sonunda, bireyin Tanrı'nın gizemine verdiği cevabın araştırılmasıyla çalışmasını bitiriyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir