Georges Cogniot – İlk Çağ Materyalizmi

e-kitap indir
İlk Çağ Materyalizmi
Georges Cogniot
Anadolu Yayınları

Yazar bu eseri, Paris Üniversitesinde 1962-63 öğrenim yılında verdiği İlk ve Orta çağ düşünce tarihi derslerinin bazı kısımlarının bir derlenmesi şeklinde düzenlenmiştir. Eser antik çağdaki materyalist eğilimlerinin yapısını incelemek ve ortaya koymak, böylece aktüel bir önemi de olan materyalist öğretinin felsefe tarihinin bir kesimindeki geçmişini açıklığa kavuşturmak amacındadır. Felsefe öğretilerinin ancak tarihsel süreç içinde sundukları gelişim yönü ile ele alındıklarında, gerçek anlamda kavranabilecekleri şüphesizdir. Bu bakımdan gerek aktüel felsefe sorunlarına bir ışık tutacağı ve gerekse çatışma ve aykırılıkların da, anlaşma ve uzlaşmanın da temelindeki ana kavramları aydınlığa kavuşturacağı ümidiyle, bir ilkçağ materyalizmi tarihi niteliğini sunan bu eserin tanıtılmasını uygun bulduk. Önsözde belirttiği gibi yazar, Yunan ve Roma felsefelerini önemli bir kesimiyle bir materyalizm olarak ele almakta, bu materyalizmin bütün ilkçağ boyunca idealizme karşı amansız bir savaş vermiş olduğunu ileri sürmektedir. Eser dört bölüm halinde düzenlenmiş olup, bir ek notla son bulmaktadır.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir