Cemal Kutay – Tarihte Türkler Araplar

e-kitap indir
Tarihte Türkler Araplar: Hilafet Meselesi Kitap Kapağı Tarihte Türkler Araplar: Hilafet Meselesi
Cemal Kutay
Aksoy Yayıncılık
232

Cemal Kutay ülkemizin önde gelen tarihçilerinden biridir. 1909 Konya doğumlu Cemal Kutay, altmış yedi yıl aralıksız emek vererek, tam 174 kitap yazmıştır. Bu eserler ve defalarca yapılan baskıları, bir dünya rekoru sayılabilir. Kitapları arasında yer alan, yirmi ciltlik 12.208 sayfa ile Mutlakiyet Meşrutiyet Cumhuriyet devirlerini ele alan "Türkiye İstiklal ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi" adlı kitabı, bu konuda hazırlanmış en kapsamlı eserdir. Cemal Kutay'ın kitapları yazıldığı zamandan günümüze kadar defalarca baskı yapmıştır. Kitapları hemen tükendiği için tüm aramalara rağmen mevcutları bulunamamaktadır. Aksoy Yayıncılık Show Kitap "Tarih Dizisi" içerisinde Cemal Kutay'ın eserlerini okurlarına sırasıyla sunacaktır.Tarihin akla gelebilecek tüm konularını kapsayan bağımsız bir kitaplık niteliğindeki bu eserler, Cemal Kutay'ın yazarlık yolunu gözler önüne seriyor. Bu yolculuk, bir anlamda Türklerin tarihine de ayna tutuyor... Dizide yer alan kitaplar, yazarın tarihsel gelişimleri takip eden bilgi ve düşüncelerini, "yalın - sıcak- çekici" üslubuyla yoğurduğu eserlerin genişletilmiş baskılarıdır. "Tarihte Türkler Araplar", Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yılı aşkın devrinde, Türk - Arap ilişkilerinin ibret verici olaylarını ortaya koyuyor. Cemal Kutay, etkileri bugün de çehre değiştirmiş, ancak asıl değerinden bir şey kaybetmeden devam eden ilişkilere, tarih sahnesinde hak ettikleri "rolü" veriyor. Aslında, bu bir resmi geçittir... Kitap,"Hilafet" meselesi gibi uç bir siyasi akımın sloganı olma yoluna itilen "Halifelik" müesssesinin gerçek varlığını gözler önüne seriyor. Bugün ülkemizi çevreleyen sınıların asgari yarısını kucaklayan bir başka âlem ile ilişkilerimizi inceliyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Cemal Kutay – Türkçe İbadet

e-kitap indir
Türkçe İbadet Kitap Kapağı Türkçe İbadet
Cemal Kutay
Aksoy Yayıncılık
399

1909 Konya doğumluyum.
Tarih yazarlarının kıdemlisiyim. Arasız altmış yedi yıl emekle, bir dünya rekoru sayılan yüz yetmiş bir eser verdim.
Elinizdeki mevzumuz, ATATÜRK'ün beraberinde götürdüğü hasret "Türkçe İbadet"tir. Klasik ilâhiyatçı olmayı, konuyu kucaklamanın şartı saymadım. Tam aksine görebilme-düşünebilme-ele alabilme- hükme ulaşabilmenin temeli cesaretin; hür tarih düşüncesinin nimeti olacağına inandım, denedim. Hükmü son satır'da sîzler vereceksiniz.
Bir ümidim de şudur: 1918 Birinci Dünya Harbi galiplerinin Versay düzeniyle emperyalist egemenliklerine tutsak yaptıkları bir bölüm esir milletler, Türk kurtuluş mücadelesi zaferiyle nasıl özgürlük yolu buldularsa, insanımızı ana diliyle kulluk hakkına kavuşturma emeğimizde de, bugün bizim olduğumuz gibi bu haktan yoksun yüzmilyonlarca dünya insanını hürriyetlerin en kutsalına; ana dilleriyle kulluk haklarına yol göstermiş olacağız.
Böylelikle ATATÜRK'ün yüce adı rahmet ve minnetle bir daha anılacaktır. Hâkimiyeti Milliye'sinden günümüze erişebilmiş son kalem olarak muhteşem hedefe karınca katkısıyla mutluyum.
Tarih ortadadır.
Yüzyıllar boyunca ümidlerimizin dalında kurumasının asıl sebebi, başka bir dille ibadet zorunluğumuzdu.
Madde/manâda her türlü sömürü;
Açıklanamayacak her ard niyet;
Her yapıda emperyalizm girişimi;
Dönmüş dolaşmış bu baskı aracının kılıflarına ustalıkla bürünmüştür.
1417 yıl
YETER demenin günü gelmemiş midir? Açıklamalar-isbatlar-belgeler elimizdedir.
Show Kitap Türkiye'nin gündemini belirleyen "Türkçe İbadet" kitabını okurlarına sunmaktan kıvanç duyar. Türkçe İbadet'! hepinizin ilgiyle okuyacağınıza inanıyoruz.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir