Ahmet Turan Arslan – İmam Birgivî

e-kitap indir
İmam Birgivî Kitap Kapağı İmam Birgivî
Ahmet Turan Arslan
Seha Neşriyat
192

Osmanlı Devleti'nin yükseliş döneminde yaşayan, tesirleri günümüzde de devam eden alimlerden birisi de İmam Birgivî'dir.
Kur'an ve Sünnet doğrultusunda bir yaşam tarzını savunan Birgivî dersleri, vaazları, eserleri ile bidatlerin ortadan kalkmasına gayret etmiş, makama, mevkî'ye ehemmiyet vermemiş, cesur ve mücadeleci bir âlimdir.
Birgivî hakkında yapılan en derli toplu çalışma hususiyetine de sahip bu kitapta;
Fıkıh, hadis, tefsir gibi dînî ilimlerde derin bilgi sahibi, Arapça eğitiminde ve gramerinde üstad olan bu büyük Osmanlı âliminin hayatı, şahsiyeti, mücadelesi, eserleri, dünden bugüne devam eden tesirleriyle anlatılıyor.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir