Ahmet Ocak – Selçukluların Dinî Siyaseti

e-kitap indir
Selçukluların Dinî Siyaseti (1040 - 1092) Kitap Kapağı Selçukluların Dinî Siyaseti (1040 - 1092)
Ahmet Ocak
Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları
445

Selçukluların Dini Siyaseti (1040-1092) adlu bu çalışma; Şii ve Sünni halifelikler olmak üzere iki kutba ayrılan, aynı zamanda pek çok siyasi teşekkülün meydana geldiği İslam coğrafyasının XI. Yüzyıldaki durumunu ve Selçukluların Sünni düşüncenin hamisi olarak onun gelişmesi için gösterdiği çabaları, Şii, Batıni, karmatilik gibi Ehl-i Sünnet dışı akımlara karşı verdiği mücadeleyi ana kaynaklara dayanarak ortaya koyan bir araştırmadır.

Ayrıca eser, selçuklular döneminde mezhepleri, tasavvuf haraketlerini, selçukluların bunlara karşı yaklaşımını, topraklarındaki Gayrimüslim tebaanın vaziyetini ve Selçukluların onlara karşı aldığı tedbirleri de ihtiva etmektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir