Ahmet Caferoğlu – Türkçede Daş Lahikası

e-kitap indir
Türkçede Daş Lahikası (1929) Kitap Kapağı Türkçede Daş Lahikası (1929)
Ahmet Caferoğlu
İktisat Matbaası
16

Orta devir farisi lisanına dahil olan birçok Türkçe kelimeler arasında belki en çok intişar eden (Daş) lahikasıdır. Bu kelime Türkçenin kelime başındaki (d)ye tahammül edememesinden dolayı ekseriyetle (taş) şeklinde istimal edilmiştir. Ayrıca Münih Darülfünun profesörlerinden Bergstesser'in doğru olarak kaydettiği veçhile (daş) umumiyetle hafif (deş) şeklinde telaffuz edilmektedir ki bu şekle bilhassa Dalloff lugatinde tesadüf edilmektedir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir