Adem Yıldırım – Eleştirel Pedagoji

e-kitap indir
Eleştirel Pedagoji: Ivan Illich ve Paulo Freire'in Eğitim Anlayışı Üzerine Kitap Kapağı Eleştirel Pedagoji: Ivan Illich ve Paulo Freire'in Eğitim Anlayışı Üzerine
Adem Yıldırım
Anı Yayınları
208

Eleştirel eğitim yaklaşımını oluşturan temel problemlerin araştırılması bireyin ve içinde yaşadığı toplumun çözümlenmesi açısından önem arz eder. Eğitimi eleştirel bir yönden ele alan eleştirel yaklaşım son elli yılda daha ayrıntılı ve problemleri çok yönlü bir biçimde ele almaya başlamıştır. Özellikle eleştirel pedagoji, eğitim ekseninde çocuk eğitiminden yetişkin okuryazarlığına ve bu sürecin diğer toplumsal kurumlarla bağlantısı, etkisi ve yansımaları temelinde problemleri irdelenmiştir. Bu bilgiler ışığında çalışmanın temel problemleri ortaya konulmuştur.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir