Abdülhak Adnan Adıvar – Osmanlı Türklerinde İlim

e-kitap indir
Osmanlı Türklerinde İlim Kitap Kapağı Osmanlı Türklerinde İlim
Abdülhak Adnan Adıvar
Remzi Kitabevi
243

Bu eseri okuyanlar, Osmanlı Türkiyesinde müspet ilimlerinin XIX.yüzyıla kadar ancak "Arap ve Fars dillerindeki ilim"in eksik ve bazen de yanlış bir devamından ibaret olup, ne muhteva, ne de metot bakımından "Yunan mucizesi"nin Doğuya geçmesiyle aldığı şekilden ayrı bir şekil olmadığını, ama bu ilimlerin, Batıdan fikir ve metot alarak, yeniliğe doğru yürüdüğü nadir safhalar oluşmuşsa, onların önemle beriltildiğini göreceklerdir.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir