A. Dorfman & A. Mattelart – Emperyalist Kültür Sanayii ve W. Disney

e-kitap indir
Emperyalist Kültür Sanayii ve W. Disney: Vakvak Amca Nasıl Okunmalı ? Kitap Kapağı Emperyalist Kültür Sanayii ve W. Disney: Vakvak Amca Nasıl Okunmalı ?
A. Dorfman & A. Mattelart
Gözlem Yayınları
156

Emperyalist ülkelerin, azgelişmiş ülkelere işlenmiş madde ve teknolojiyle birlikte ihraç ettiği kapitalist toplum anlayışıyla davranış modellerini içeren kültür ürünleri irdelenmesi gereken bir sorundur. Şilili iki Marksist eleştirmen Dorfman ye Mattelart, burjuva kitle kültürünün yüzyılımızdaki en önemli temsilcisi Disney'in masum yüzlü dünyasının ardındaki ideolojiden yola çıkarak burjuvazinin baskı ve sömürüye dayanan ilişkilerini ve kitlelerin beyinlerini biçimlendiren "kitle kültürü"nün oluşturulmasında hâkim sınıfların rolünü Marksist açıdan ele alıyorlar. Şili'de yakılan bu kitabın, ülkemizde burjuvazinin geniş yığınlar üzerindeki yozlaştırma eyleminin kavranıp aşılmasında da önemli bir adım olacağı kanısındayız.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir