Veli Sevin – Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı

e-kitap indir
Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı Kitap Kapağı Arkeolojik Kazı Sistemi El Kitabı
Veli Sevin
Arkeoloji ve Sanat Yayınları
136

"Türünün Türkiye'deki ilk örneğini oluşturan bu boyuttaki bir kitapta arkeolojiyi her yönüyle anlatmak tabii ki olanaklı değildir. Zaten böyle bir amaç da söz konusu değildir." diyen Veli Sevin, amacının, giderek daha karmaşık bir yapılanmaya doğru yol alan ve insanlığın gelişimini öğrenmemize ışık tutan kazı teknikleri konusunda genel bir bilgi sunmak olduğunu açıklıyor. "Dolayısıyla bu kitaptan yola çıkılarak kazma yöntemlerini tümüyle öğrenebilmek ve hatta kazı yapabilmek de olası değildir. Günümüzün genel olarak benimsenen görüşüne göre arazi arkeolojisi ayrı bir beceri işidir, bu yüzden de masa başı arkeolojisinden oldukça farklıdır. Kitabın sonuna, arkeolojiyi sevenler için geniş bir bibliyografya eklenmiş olmakla birlikte, aslında bu becerinin ancak uzun yıllar farklı kazı alanlarında, farklı bilim kurullarıyla çalışılarak edinilebileceğini de unutmamak gerekir."

e-kitap indir

Flavio Conti – Rönesans Sanatını Tanıyalım

e-kitap indir
Rönesans Sanatını Tanıyalım Kitap Kapağı Rönesans Sanatını Tanıyalım
Flavio Conti
İnkılap ve Aka Yayınları
64

Hacmi küçük ama içeriği büyük bu mütevazi eserde Rönesans sanatı ile ilgili ilginç bilgiler yeralmakta.

e-kitap indir

Dan Franck – Bohemler

e-kitap indir
Bohemler Kitap Kapağı Bohemler
Dan Franck
Sel Yayıncılık
432

1911 yılında Mona Lisa’nın Louvre’dan çalınması büyük bir skandala neden olmuş, Louvre’dan Mona Lisa’yı değil ama bazı nesneleri yürüttüğünü açıklayan Géry-Piéret adındaki Belçikalıdan bazı heykelcikler satın alan Pablo Picasso’yu bir telaştır almıştı! Heykelcikler, Picasso ve Apollinaire dostluğunun sınandığı uzun bir macera sonucu Seine nehrine atılmaktan kurtulup, Louvre’a geri döndü... Ama yüzyıl başında Paris, modern sanatın bu tartışmasız başkenti, daha nice ilginç olaya gebeydi!
Picasso’dan Matisse’e, Modigliani’den Man Ray’e, Apollinaire’den Hemingway’e, Braque’tan Breton’a, Max Jacob’tan Cocteau’ya, Cendrars’tan Desnos’a, Diego Rivera’dan Utrillo’ya, Tristan Tzara’dan Kiki’ye nice ressam, model, şair ve yazara evsahipliği yapan Paris, Montmartre’ı, Montparnasse’ı, sokakları, müzeleri, barları ve birbirinden ilginç karakteriyle Bohemler’in başrolünde: Modern sanatın tarihinin yazıldığı yıllarda Paris’te yaşanan bireysel mücadeleler ve genel olarak avangard sanatın mücadelesi; geleceğin ünlü sanatçıları arasındaki dostluklar, aşklar, kıskançlıklar ve kavgalar ve yüzyıl başında, Paris’i bugünün efsanevi kenti yapan her şey... Picasso’yla heyecanlanacak, Utrillo’yla içecek, Modigliani’yle hüzünlenecek ve daha nice ilginç karakterin gerçek yaşamından kesitlere tanıklık edeceksiniz...

Bohemler, modern sanatın doğum sürecini merak edenler, ama bir tarih kesitini edebiyat tadında okumak isteyenler için vazgeçilmez bir kaynak!

e-kitap indir

F. T. Marinetti – Futurist Manifestolar Kitabı

e-kitap indir
Futurist Manifestolar Kitabı Kitap Kapağı Futurist Manifestolar Kitabı
F. T. Marinetti
Altıkırkbeş Basın Yayın
261

Tomasso Marinetti'nin 1909 yılında Figaro gazetesinde durumu şöyle özetleyecekti:
Şiirde temel öğeler cesaret, cüret ve isyandır,
Edebiyat durgunluktan ve uyuşukluktan sıyrılmalıdır. Edebiyatta işlenecek konular saldırgan hareketler, kavga ve dövüştür.
Dünya yeni bir güzellikle zenginleşmiştir. Yeni güzellik sürattir, hızdır, Motoru güçle sarsılan, homurdanan bir yarış arabası Victoire de Samotrace'dan daha güzeldir.
Ancak kavga güzeldir. Saldırgan niteliksiz bir şaheser olamaz. Şiir tanınmayan ve bilinmeyen güçlere karşı saldırgan olmalıdır.
Yüzyılların en yüksek noktasında bulunuluyor. Olanaksızların kapısını açmak dururken geride kalınmamalıdır. Zaman ve mekan artık ölmüştür. Sınırsız ebedi sürat elde edildiğine göre, mutlakta (absolu) yaşanıyor demektir.
Dünyanın tek sağlık ilacı savaştır, militarizm, feminizm, fırsat kollayıcılık, çıkarcılık lanetlenmelidir, denmektedir.
Bu kırıp geçiren, yıkıcı şiddetteki bildirgemizi İtalya’dan bütün dünyaya ilan ediyoruz ve Fütürizm’i kuruyoruz; çünkü ülkemizi, profesörlerin, arkeologların, çenesi düşük edebiyatçıların ve antikacıların kangreninden kurtarmak istiyoruz.
F.T.Marinetti

e-kitap indir