Faik Bulut – Allah Devletinde Demokrasi

Ãœcretli e-kitap indir
Allah Devletinde Demokrasi Kitap Kapağı Allah Devletinde Demokrasi
Faik Bulut
Berfin Yayınları
520

"Amerikan İslamcılığı"nın "Ilımlı İslam" adıyla parlatılarak iktidara geldiği günümüz koşullarında; İslamiyet'in teorik temellerini tartışan ve aşağıdaki sorulara ayrıntılı yanıtlar veren Faik Bulut'un "Allah Devletinde Demokrasi/Şeriat Düzeninin Eleştirisi" adlı kitabını okumak, gerçeği arayan okurlarımız için daha da zorunlu hale geliyor.
Faik Bulut, şu sorulara ve daha pek çoğuna yanıt arıyor:

 • İslam çağın sorunlarına çare olabilir mi?
 • İslam tarihi bize ezberletildiği gibi midir?
 • İslam tarihinde gizlenen şeyler de var mı?
 • İslam uygarlığı hangi uygarlıklardan etkilenmiştir?
 • Şeriat düzeni ilahi ve ebedi midir?
 • Asr-ı Saadet gerçekten de mutluluğun altın çağı mıdır?
 • Köleler, cariyeler, kadın imamlar, fahişeler, mankenler neyin nesidir?
 • İslam'da iç çatışmaların aslı astarı nedir?
 • "Şura" demokrasinin alternatifi midir?
 • Tarikatlar sivil toplum örgütleri midir?
 • İslamcılarla sömürgecilerin gizli ilişkileri var mıydı?
 • "Ilımlı İslam" ne anlama geliyor?
 • Ruhbanlık İslam'ın neresinde?
 • Devletsiz İslam olur mu?
 • İslamcı alternatifler niçin son on yılda iflas ettiler?
Ãœcretli e-kitap indir

İsmail Hakkı İzmirli – İslam Dini ve Tabii Din

Ãœcretli e-kitap indir
İslam Dini ve Tabii Din Kitap Kapağı İslam Dini ve Tabii Din
İsmail Hakkı İzmirli
İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları

Memleketimizin son devir fikir hayatı ve özellikle dinin, bilim ve felsefe karşısındaki durumu konusunda bizlere ışık tutan bu küçük, fakat içerik bakımından muhtevalı eserde İzmir’li, batılı bazı bilim adamı ve filozof tarafından "La Religion Naturelle (Tabii Din)" adı altında ortaya atılan bazı ahlaki nazariyeleri ele almaktadır. Bu arada İslam Dini’nin, çağın ihtiyaçlarına cevap verecek temel bir takım özellik ve esaslarına değinerek ileri sürülen bu dinle bir mukayese imkânı vermektedir.
İzmirli’ye göre haddi zatında tabii ve umumi bir din olan İslam, iddia edildiği anlamda çağın ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Temel esasları itibariyle de ortaya atılan bu nazariyeleri içermektedir. Bu sebeple onlara ihtiyaç hissettirmeyecek karakterdedir.
İslam’ın temel esasları, kesin bir şekilde sabit olan bilimsel gerçeklere, ilme, hak ve adalete dayanır... Bu din, akıl ve fikir dinidir; Çünkü akıl İslam’da teklif sebebidir. İslam hakikat dinidir; hurafe dini değildir. Bu din insanlara irade ve fikir hürriyeti tanır. Tembelliği reddeder; çalışmayı emreder. Taassubu ve dinde aşırılığı yasaklar...

Ãœcretli e-kitap indir

Muhammed Esed – Yolların Ayrılış Noktasında İslam

Ãœcretli e-kitap indir
Yolların Ayrılış Noktasında İslam Kitap Kapağı Yolların Ayrılış Noktasında İslam
Muhammed Esed
İz Yayıncılık
120

Bugün müslümanların karşılaştığı problem, yolların ayrılış noktasına gelmiş bir yolcunun problemidir. Yolcu olduğu yerde duraklayıp kalabilir; fakat bu onun açlıktan ölümü göze alması demektir. Üzerinde "garb medeniyetine gider" yazılı yolu da seçebilir. Fakat bu takdirde ebediyyen mazisine veda etmesi gerekmektedir. Ya da üzerinde "gerçek müslümanlığa" yazılı yolu seçer; işte bu yol, kendi mazileri ve kendi kudretleriyle canlı bir geleceğe doğru ilerlemeye imanı olanları kendisine çeken tek yoldur. Muhammed Esed'in bu önemli eseri, Hayreddin Karaman tercümesi ile okurlara ulaşıyor...

Ãœcretli e-kitap indir

Kamil Çakın – İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları

Ãœcretli e-kitap indir
İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları Kitap Kapağı İlk Hicri Asırlarda Hadis İnkarcıları
Kamil Çakın
Seba Yayınları
142

İlk hicri asırlarda, bazı insanları hadisler karşısında şüpheye sevkeden şey, siyasi, kültürel, dini ve felsefi kargaşa ortamıdır. Buna, bir bunalım, bir bulantı devresi diyebiliriz. Siyasi istikrarın bozulması, anarşi ve fitnenin kol gezmeye başlaması, İslam'a yabancı din ve kültürlerin açık veya gizli bir savaşa kalkmaları, milli kültürlerin yeni din, özellikle de Arap kavmiyetçiliği karşısında direnişe geçmesi, kimlik ve kişilik bunalımları, Hıristiyan ve Yahudilerin İslam'ın temel esaslarına karşı tenkid oklarını yöneltmesi, hilafet mücadeleleri...halkı derinden etkilemiş, kafaları karıştırmıştır. Öyle zannediyorum ki, halk, bir hakikat bunalımına düşmüştü; gerçeğin ne olduğunu, kimin ve hangi fikrin doğru olduğunu tesbit etmekte güçlük çekmekteydi. Tam bir bunalım içerisindeydi. Hadis karşıtlığı işte bu atmosfer içerisinde doğmuştur. Böyle bir ortamın birtakım ekstrem hareketlere gebe olacağı açıktır. Nitekim, birinci asrın ortalarında doğan bazı aşırı uçlar, toplumun sahip olduğu değerlere ve bunlar arasında hadis malzemelerine karşı tepkisel tavırlarını ortaya koyma gereğini hissetmişlerdir.

Ãœcretli e-kitap indir

Lev Nikolayeviç Tolstoy – Hz. Muhammed

Ãœcretli e-kitap indir
Hz. Muhammed Kitap Kapağı Hz. Muhammed
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Öteki Adam Yayınları
128

...Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) mukayese edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklıbaşında olan her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allahı ve onun Peygamberini kabul ederdi. Ünlü Rus yazarı L. N. Tolstoy, 1908 yılında, Abdullah El-SÜHREVERDİnin Hindistanda basılmış Hz. Muhammedin Hadisleri kitabını okumuştur. Okuduğu hadislerden bir risale (kitapçık) tertip etmiş, bunu Rusyanın Posrednik adlı yayınevinde bastırmıştır. Rus halkı ve özellikle Rus aydınları, L. N. Tolstoyu ilahi bir kuvvete sahip görüyor ve onun İslamiyeti kabul etmesinin duyulmasının Rus toplumu içinde İslama güçlü bir akım başlatabileceğini biliyorlardı. Bu yüzden de Tolstoyun Hz.Muhammedin hadislerinden derlediği kitapçığını KGB gibi Rus istihbarat birimleri gizli tutmaya, unutturmaya ve basılmasını engellemeye çalışıyorlardı. Tolstoy, bu risale (kitapçık) ile Rus okurlarını, Hz. Muhammedin hadisleriyle tanıştırmıştır. Hadislerden seçtiği konularda fakirlik ve eşitlik gibi kavramları esas almış, Rus halkına ve onları aldatanlara bir ders verir nitelikte olmasına özen göstermiştir. Tolstoy, seçip kitapçık haline getirdiği bu hadislerle, gerçek adalet ve eşitliğin, kardeşlik ve fedakârlığın, insana saygı ile sevginin İslamda olduğunu vurgulamak istemiştir Prof. Dr. Telman Hurşidoğlu Aliye

Ãœcretli e-kitap indir

Ömer Rıza Doğrul – Kanlı Gömlek

Ãœcretli e-kitap indir
Kanlı Gömlek Kitap Kapağı Kanlı Gömlek
Ömer Rıza Doğrul
Kaknüs Yayınları
465

İslam Tarihi'nin en önemli olaylarından birini aydınlatmak için yazılan bu eser, ana kaynakların kaydettiği tarihî gerçeklere dayanarak;

Hz. Osman'ın şehit edilişini,

İlk Yahudi dönmelerinin kurdukları gizli ve yıkıcı cemiyet ile bu cemiyetin Müslümanlar arasında çıkardığı fitneleri,

İslam Tarihi'nde yaşanan ilk iktidar mücadelelerini ve bundan dolayı Hz. Ali ile Hz. Ayşe ve Hz. Muaviye arasında vuku bulan olayları, edebî bir üslupla konu etmektedir.

Cumhuriyet döneminin usta kalemi Ömer Rıza Doğrul bu eseri yazarken olayların mümkün olduğu kadar tasavvur edilebilmesi maksadıyla bu olayların kahramanlarını konuşturmak ve bu sayede en karmaşık tarihî olayların kolaylıkla anlaşılmasını sağlamak istemiştir.

Ãœcretli e-kitap indir