Georges Cogniot – İlk Çağ Materyalizmi

Ãœcretli e-kitap indir
İlk Çağ Materyalizmi
Georges Cogniot
Anadolu Yayınları

Yazar bu eseri, Paris Üniversitesinde 1962-63 öğrenim yılında verdiği İlk ve Orta çağ düşünce tarihi derslerinin bazı kısımlarının bir derlenmesi şeklinde düzenlenmiştir. Eser antik çağdaki materyalist eğilimlerinin yapısını incelemek ve ortaya koymak, böylece aktüel bir önemi de olan materyalist öğretinin felsefe tarihinin bir kesimindeki geçmişini açıklığa kavuşturmak amacındadır. Felsefe öğretilerinin ancak tarihsel süreç içinde sundukları gelişim yönü ile ele alındıklarında, gerçek anlamda kavranabilecekleri şüphesizdir. Bu bakımdan gerek aktüel felsefe sorunlarına bir ışık tutacağı ve gerekse çatışma ve aykırılıkların da, anlaşma ve uzlaşmanın da temelindeki ana kavramları aydınlığa kavuşturacağı ümidiyle, bir ilkçağ materyalizmi tarihi niteliğini sunan bu eserin tanıtılmasını uygun bulduk. Önsözde belirttiği gibi yazar, Yunan ve Roma felsefelerini önemli bir kesimiyle bir materyalizm olarak ele almakta, bu materyalizmin bütün ilkçağ boyunca idealizme karşı amansız bir savaş vermiş olduğunu ileri sürmektedir. Eser dört bölüm halinde düzenlenmiş olup, bir ek notla son bulmaktadır.

Ücretli e-kitap indir

Jameson Lyotard Habermas – Postmodernizm

Ãœcretli e-kitap indir
Postmodernizm Kitap Kapağı Postmodernizm
Jameson Lyotard Habermas
Kıyı Yayınları

Bu derleme, modernliğin öncesi, sonrası, kendisi, öteki vs. üzerine, giderek dalbudak salan bir tartışmanın temel atlama taşlarını sun­mayı amaçlıyor olsa da; doyurucu, net sonuçlar koymuyor ortaya. Bunun nedeni de kuşkusuz, kapsamının dar tutulmasından çok, okuru kesin bir noktaya vardırmak yerine yeni sorular için bir boş-luk açmayı yeğlemesidir. Eksiklikleri fazlalıklarıyla bu kitabın bir tartışma davetiyesi olarak görülmesini ümit ediyorum.

Ücretli e-kitap indir

Henri Bergson – Gülme

Ãœcretli e-kitap indir
Gülme Kitap Kapağı Gülme
Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi
Henri Bergson
İş Bankası Kültür Yayınları
152

Henri Bergson (1859-1941): Sezgicilik ekolünün Batı felsefesindeki temsilcisidir. Yaşamında büyük üne kavuştu, 1927 yılında Nobel Ödülü'nü aldı. Eserlerine olan ilgi ikinci Dünya Savaşı sonrasında azalmış olsa da geç 19.yüzyıl ve erken 20.yüzyıl felsefesindeki önemli konumunu muhafaza etmektedir. Kendisinden sonra gelen Gilles Deleuze, Jean-Paul Sartre ve Martin Heidegger gibi düşünürleri de derinden etkilemiştir. ilk kez 1900 yılında yayımlanan, gülme üzerine yazdığı denemelerini içeren bu eserinde gülmenin anlamını, gülmeye yol açan koşulları ve gülmenin toplumsal işlevlerini araştırmaktadır.

Ücretli e-kitap indir

Alexandre Dumas – Üç Silahşor

Ãœcretli e-kitap indir
Üç Silahşor Kitap Kapağı Üç Silahşor
Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi
Alexandre Dumas
İş Bankası Kültür Yayınları
755

Alexandre Dumas (pere) (1802-1870): On dokuzuncu
yüzyılda bütün Avrupa'yı saran siyasal ve sosyal çalkantılar içinde yaşamasına rağmen, daha çok 16. ve 17. yüzyılın tarihsel olaylarını konu alan üç yüzden fazla roman yazdı. Döneminin sevilen ve çok okunan romantik yazarları arasında yer aldı. Üç Silahşor, Monte Kristo Kontu, Demir Maske ve Siyah Lale en tanınmış eserlerindendir. Üç Silahşor iki yüzyıl sonra bile hâlâ keyifle okunan sürükleyici bir aşk ve macera romanıdır.
Volkan Yalçıntoklu (1961) Saint-Joseph lisesinde okudu. 9 Eylül Üniversitesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik
bölümünü bitirdi. Uzun yıllar kitapçılık yaptt. Fransızca ve İngili^eeden çeviriler yapıyor. Eserlerini çevirdiği yazarlar arasında Jules Verne, Helene DeWitt, Alan Snow, Richard Maltby, Jr, Lyman Frank Baum, Charles Perrault yer alıyor.

Ücretli e-kitap indir