Mehmet Şeker – Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri

e-kitap indir
Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri Kitap Kapağı Türk-İslam Medeniyetinde Ahilik ve Fütüvvet Namelerin Yeri
Mehmet Şeker
Ötüken Neşriyat
388

Türk-İsiâm tarihinin XIU. ye XIV. yüzyıllarında daha çok Anadolu'da görülen Ahîlik, aslında İslâm medeniyetinin temel unsurlarını bünyesine almış bir Türk kurumu olarak kabul edilmiştir. Bu haliyle Ahiliğin el kitaplarından sayılan ve ahilerin âdeta başucu kitabı olarak benimseyip okuyageldikleri Fütüvvet-nâmeler de Arapça, Farsça ve Türkçede olmak üzere tarklı dillerde kaleme alınmışlardır. Bunlar kültür kaynaklarımız arasında önemli bir yer tutmaktadırlar. O bakımdan Fütüvvet-nâmeleri tanımadan Arifliğin anlaşılması mümkün görünmemektedir. İşte bu sebeple biz de Fütüvvet-nâmeleri tanımayı ve tanıtmayı, kültür kodlarımız arasına onlardan yararlı bilgiler katmayı gerekli görerek, bu eserimizde XV. yüzyılda kaleme alındığı bilinen Şeyh Seyyid Hüseyin el-GaybTnin Fütüvvet-nâmesini okuyucu ile buluşturmayı hedefledik.


!!! KIRIK LİNK BİLDİRİM FORMU !!!

e-kitap indir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir